Tietosuojaseloste | Vuoksenautotarvike.fi

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterin nimi
Vuoksen Ruuvi ja Autotarvike Oy:n  (Imatra) verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä 
Vuoksen Ruuvi ja Autotarvike Oy
Torikatu 6
55800 Imatra

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
Toni Rämö
toni.ramo@vuoksenautotarvike.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriä käytetään ainoastaan Vuoksen Ruuvi ja Autotarvike Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon sekä tilausten hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot sekä muut tiedot mitä asiakas on mahdollisesti antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää. 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa tai myymälässämme. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty tai että ei rekisterissä ole hänä koskevia tietoja. Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on Suomen lain puitteissa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Ostoskori